Eerste maand huur en administratiekosten

In principe wordt van u verwacht dat u zelf spaart voor administratiekosten en de kosten van de eerste maand huur. Dat geldt ook als u een inkomen op bijstandsniveau heeft. Uw gemeente kan voor deze kosten toch bijzondere bijstand verstrekken als u en uw kosten aan de voorwaarden voldoen. 

Verhuizen naar een andere gemeente
Als u naar een andere gemeente verhuist, kunt u bijzondere bijstand voor administratiekosten en de kosten van de eerste maand huur aanvragen bij uw nieuwe gemeente.

Wat uw gemeente heeft bepaald

Uw gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de kosten van de eerste maand huur en administratiekosten:

Regels van Gemeente Etten-Leur


Geen recht op bijstand

In principe is er geen bijzondere bijstand mogelijk voor deze kosten. Er wordt van u verwacht dat u spaart voor verhuiskosten. Dit geldt met name als u voor het eerst zelfstandig gaat wonen. Ook als het van te voren duidelijk is dat u gaat verhuizen, wordt van u verwacht dat u voor deze kosten spaart.

Noodzakelijke verhuizing

Uw verhuizing wordt door uw gemeente als noodzakelijk gezien als u moet verhuizen wegens:

  • Psychische redenen
  • Medische omstandigheden waarin de Wet maatschappelijke ondersteuning geen uitkomst biedt
  • Sociale omstandigheden

 Uw nieuwe woning moet dan wel uw sociale, psyche of medische problemen oplossen.

Leenbijstand

Als u heeft nagelaten te sparen voor een verhuizing die u kon voorzien, dan kan uw gemeente besluiten om leenbijstand te verstrekken.  Als u niet heeft gereserveerd, dan kan uw gemeente bepalen dat u onvoldoende verantwoordelijkheid heeft getoond. De aflossing kan op dat moment hoger worden vastgesteld, namelijk 10% van uw inkomen tot bijstandsniveau (eventueel vermeerderd met 100% van uw inkomen boven bijstandsniveau)

Om niet

Bijstand om niet is alleen mogelijk als u onverwachts moet verhuizen op korte termijn. Het moet ook gaan ook een noodzakelijke verhuizing. 

WSNP 

Als u deelneemt aan een WSNP-traject en u heeft bijzondere bijstand nodig, dan zal uw gemeente altijd contact opnemen met uw bewindvoerder. Samen met uw bewindvoerder zal uw gemeente onderzoeken of uw draagkracht, spaarmogelijkheden of aflossingmogelijkheden heeft waarmee u de kosten kunt betalen. Als er geen enkele mogelijkheid voor u is om de kosten te betalen, dan kan uw gemeente de bijzondere bijstand 'om niet'' verstrekken.

Eerste maand huur 

Indien u recht heeft op bijzondere bijstand voor de eerste maand huur, dan zal de bijzondere bijstand in de vorm van een overbruggingskrediet worden verstrekt. Het overbruggingkrediet is een lening die met de uitkering wordt verrekend.  

Dubbele huur

Als u door uw verhuizing tijdelijk dubbele huur moet betalen, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor de volledige huur van uw oude woning. Als de dubbele huur te vermijden was geweest, dan kan uw gemeente besluiten om de bijzondere bijstand als lening te verstrekken. U moet in dat laatste geval de bijzondere bijstand terugbetalen.

Bijstand voor andere kosten

Zie voor een overzicht van andere kosten die uw gemeente kan vergoeden de Gids bijzondere bijstand.

Laatst bijgewerkt op: 18-02-2010                                          

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2015, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

GR Werkplein hart van West-Brabant

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu